ADOdb - Annen DB access (PHP)

ADOdb står for Active Data Objects Data Base. For øyeblikket har støtte for MySQL, PostgreSQL, Interbase, Firebird, Informix, Oracle, MS SQL 7, Foxpro, Access, ADO, Sybase, FrontBase, DB2, SAP DB, SQLite and generic ODBC. The Sybase, Informix, FrontBase and PostgreSQL drivers are community contributions. You find it here at \(mini)xampp\php\pear\adodb.

Eksempel:

  Database server (MySQL, Oracle ..?)   Database server Host (name or IP)
   
       
    Passord
   
       
  Databasen som er forøyeblikket tilgjengelig på serveren   Valgt tabell i database
   
       
     Få kildekoden her